Competition: 13.06.2011   from 9.00
Band/Limit: 2-m-band / 120 min
Competitors: W14W16W19W21W35M14M16M19M21M40M50M60Com+Hlp
 20172782314571673=129=190

Minimum of running routes >>>>>
W14S-3-2-1-B-F3250 m
W16S-5-3-2-B-F3670 m
W19S-3-4-2-1-B-F3900 m
W21S-5-4-2-1-B-F4410 m
W35S-3-4-2-1-B-F3900 m
M14S-3-2-1-B-F3250 m
M16S-5-2-1-B-F3680 m
M19S-5-3-4-1-B-F4250 m
M21S-5-3-4-2-1-B-F4420 m
M40S-5-3-4-1-B-F4250 m
M50S-5-3-4-2-B-F4320 m
M60S-3-4-1-B-F3730 m

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   W14

S-3-2-1-B-FW14   Route   S-3-2-1-B-F   >3250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Naumenko Luchana     S--16'31**21'27**32'11--40'39**40'52
 2 Budaeva Elena      S--13'54--24'48--40'28**45'52**46'05
 3 Piskareva Kristina    S--17'52--26'15--41'46--48'15--48'29
 4 Godunova Anastasiia   S--18'06--23'10--41'17--50'58--51'12
 5 Fenogenova Anna     S--18'04--23'21--41'09--51'05**51'18
 6 Marku Valentina     S--18'08--26'49--46'52--55'47--56'04
 7 Ovchinnikova Tatiana   S**13'12--22'53--41'47--61'13--61'30
 8 Kutyreva Elena      S--23'15--33'41--57'10--66'30--66'46
 9 Mergea Emilia      S--28'43--46'58--62'02--71'07--71'26
 10 Ravkova Natalya     S--38'01--49'40--71'58--77'55--78'09
 
S-1-2-B-FW14   Route   S-1-2-B-F   >2750m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 11 Konoplitska Karyna    S--10'22--18'41--47'01--47'15
 
S-2-1-B-FW14   Route   S-2-1-B-F   >2250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 12 Patritsia Tsenkova    S**40'24**55'37--62'13**62'28
 13 Borislava Mitkova    S--40'26--55'40**62'15**62'30
 
S-1-B-FW14   Route   S-1-B-F   >1580m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 14 Mihalina Karvovska    S**30'48--43'34--43'50
 15 Adi Dyaksova       S--53'01**61'58--62'14
 16 Viktoria Karvovska    S--50'54--63'37**63'52
 17 Maria Deptulska     S--55'41--68'39**68'54
 18 Konstantina Ilcheva   S--53'17--78'25--78'53
 19 Eli Palova        S--53'06--93'25--93'41
 
S-B-FW14   Route   S-B-F   >900m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
   Neli Berova       S--51'38--52'14

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   W16

S-5-3-2-B-FW16   Route   S-5-3-2-B-F   >3670m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Katarina Kosutova    S--20'32--27'54--34'24**49'34--49'52
 2 Rudneva Olga       S--21'35**28'14**34'35--52'20--52'32
 3 Belova Angelina     S--19'42--27'50--34'21--52'23--52'35
 4 Kryuchkova Marina    S**19'18--29'53--38'35--53'48--54'01
 5 Herashchenko Dianora   S--19'59--30'52--39'02--55'02--55'19
 6 Kostenko Viktoriya    S--20'13--31'39--38'41--55'21--55'34
 7 Tolstykh Anastasia    S--20'11--33'23--40'40--57'21--57'34
 8 Hmytron Nataliya     S--24'57--35'57--44'06--60'44--60'57
 9 Daniela Valcheva     S--25'03--33'25--43'45--62'23--62'41
 10 Stanimira Valcheva    S--21'16--28'47--45'21--64'40**64'51
 11 Smirnova Ekaterina    S--19'43--40'23--49'41--67'48**67'59
 12 Bondarenko Anastasiia  S--25'19--37'46--46'33--68'14--68'31
 14 Zelenska Anastasiya   S--29'28--47'47--57'23--78'00--78'16
 15 Veronika Dolnikova    S--37'01--44'15--53'52--78'10--78'25
 16 Kondrasheva Arina    S--23'23--47'49--82'51--101'37--101'53
 
S-2-3-5-B-FW16   Route   S-2-3-5-B-F   >4360m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 13 Antoaneta Dyaksova    S--33'52--49'26--55'50--72'26--72'41
 
S-5-2-B-FW16   Route   S-5-2-B-F   >3580m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 17 Zasheva Iveta      S--22'41--52'59--83'23--83'39

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   W19

S-3-4-2-1-B-FW19   Route   S-3-4-2-1-B-F   >3900m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Yakymenko Viktoriya   S--17'39--39'16--46'47--57'33--66'11--66'25
 
S-4-2-3-B-FW19   Route   S-4-2-3-B-F   >4570m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 2 Senchenko Yuliya     S--46'49--59'56--88'19--119'38--119'52

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   W21

S-1-2-4-5-B-FW21   Route   S-1-2-4-5-B-F   >5600m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Parkhomenko Oleksandra  S--10'19--18'33--33'24--45'34--59'11--59'23
 
S-1-2-4-3-5-B-FW21   Route   S-1-2-4-3-5-B-F   >5620m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 2 Svetlana Godunova    S-- 9'06--16'59--24'34--44'13--55'48--70'32--70'47
 
S-5-4-2-1-B-FW21   Route   S-5-4-2-1-B-F   >4410m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 3 Kruchkova Irina     S**24'26--49'53**57'09**68'43--78'51**79'07
 6 Olena Pitirinova     S--26'40**44'09--73'31--87'23**94'28**94'44
 
S-5-3-2-4-1-B-FW21   Route   S-5-3-2-4-1-B-F   >4520m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 4 Manea Ramona       S--31'12--37'39--44'37--53'54--72'56--79'07--79'22
 
S-5-3-4-2-1-B-FW21   Route   S-5-3-4-2-1-B-F   >4420m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 5 Steliana Mateeva     S--21'22--28'54--45'19--62'18--72'53--79'26--79'46
 
S-5-3-2-1-B-FW21   Route   S-5-3-2-1-B-F   >3770m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 7 Fola Claudia       S--34'30--62'49--76'11--92'22--99'07--99'23

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   W35

S-3-4-2-1-B-FW35   Route   S-3-4-2-1-B-F   >3900m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Julia Sokolova      S**12'56--36'25**42'36**51'46--58'50--59'08
 2 Shcherbatyuk Nataliya  S--18'29--41'02--47'32--59'06--66'00--66'18
 3 Romashkevych Kateryna  S--15'13**35'48--49'18--61'06**67'48--68'05
 5 Mariam Kralova      S--23'22--44'16--55'08--68'04--75'27--75'48
   Senchenko Olga      S--39'00--74'09--87'09--100'47--120'01**120'17
 
S-3-2-4-1-B-FW35   Route   S-3-2-4-1-B-F   >4000m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 4 Elena Ovchinnivova    S--23'06**33'13**43'30**61'53**68'35**68'52
 6 Galina Kovoleva     S**18'28--29'25--44'32--67'02--76'42**76'59
 
S-4-3-1-B-FW35   Route   S-4-3-1-B-F   >4540m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 7 Viktoria Tsenkova    S--53'37--74'02--97'15--106'01--106'36

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M14

S-3-2-1-B-FM14   Route   S-3-2-1-B-F   >3250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Grachev Alexander    S**10'28--17'37--25'42--31'04--31'19
 2 Lebedev Pavlo      S--13'56--28'29**35'54--42'52**43'03
 3 Dvoretskiy Nikita    S--10'33--17'31--36'23--44'27--44'44
 4 Salnykov Mykyta     S--12'26--19'32--40'54**46'14--46'28
 5 Sobolin Denis      S--17'48--26'03--41'56--48'09--48'23
 6 Andrei Gherghescu    S--17'53**23'16--41'13--50'43**50'54
 7 Palamarchuk Artem    S--12'51--18'49--46'25--52'11--52'25
 8 Abramov Arsentiy     S--23'12--32'27--41'14--52'38**52'49
 10 Kazakov Oleksandr    S--19'06--26'38--46'28--61'17--61'30
 11 Alexandru Gherghescu   S--26'02--41'49--57'17--66'54--67'07
 13 Lev Alexander      S--38'09--47'47--62'01--69'37--69'53
 14 Rybin Pavel       S--17'46--23'52--42'25--73'43--73'59
 
S-3-1-2-B-FM14   Route   S-3-1-2-B-F   >4360m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 9 Semenov Nazariy     S**12'31**31'49**39'11--55'10**55'21
 12 Rakhmanov Denis     S--16'01--35'35--52'55**68'38--68'50
 
S-5-3-4-2-1-B-FM14   Route   S-5-3-4-2-1-B-F   >4420m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 15 Stefane Savov      S**21'27**29'00--45'29--62'21**72'44**77'53**78'14
 16 Martin Savov       S--31'18--38'57**55'15**72'05--82'43**87'52**88'13
 
S-2-1-B-FM14   Route   S-2-1-B-F   >2250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 17 Pavel Dotchev      S--22'41--40'35--47'12--47'27
 
S-1-B-FM14   Route   S-1-B-F   >1580m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 18 Redka Taras       S--41'12**50'53--51'09
 19 Stanimir Poriazov    S**23'02--58'58**59'12
 20 Petar Kamchev      S--23'04--59'01--59'19
 21 Tsenko Tsenkov      S--53'44--93'56--94'11
 
S-3-B-FM14   Route   S-3-B-F   >2940m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
   Petar Baltov       S--54'07-155'16--155'37

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M16

S-5-2-1-B-FM16   Route   S-5-2-1-B-F   >3680m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Sovyak, Volodymyr    S--20'45--33'27**41'45--47'49--48'06
 3 Lunev Dmitriy      S**16'46--26'38--41'05--50'46--51'00
 4 Rodionov Bogdan     S--24'53**33'14--47'49--54'45--55'00
 5 Nagornyy Mark      S--20'21--39'13--51'22--56'07--56'21
 6 Chernov Aleksey     S--25'04--37'26--51'36--62'32--62'51
 7 Vorotnikov Kyrylo    S--19'42--32'19--50'41--62'50--63'05
 12 Nikolay Vasilev     S--29'34--57'56--75'32--80'26**80'38
 13 Bojan Venev       S--35'42--61'44--76'17**80'51**81'03
 
S-2-5-1-B-FM16   Route   S-2-5-1-B-F   >4640m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 2 Mukovkin Dmitry     S** 7'48**20'15**44'34**49'22**49'34
 11 Sovyak Vladyslav     S--11'50--34'24--64'02--79'22--80'02
 
S-5-1-2-B-FM16   Route   S-5-1-2-B-F   >4700m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 8 Korablov Oleksandr    S**15'06--35'40**44'30--63'08**63'19
 9 Bryukhovych Oleksiy   S--20'03**40'36--57'36**71'40--71'54
 
S-1-2-5-B-FM16   Route   S-1-2-5-B-F   >4870m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 10 Mateusz Deptulski    S--25'28--32'00--61'10--75'21--75'37
 
S-2-B-FM16   Route   S-2-B-F   >2150m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 14 Adam Kral        S--12'41--36'47--37'04

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M19

S-5-3-4-1-B-FM19   Route   S-5-3-4-1-B-F   >4250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Alexandru Babeu     S**14'55**27'23**37'50--61'55--66'30--66'45
 4 Petyo Petkov       S--24'54--39'06--63'26**81'03**84'57**85'10
 
S-3-5-4-1-B-FM19   Route   S-3-5-4-1-B-F   >4750m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 2 Mateusz Szczypior    S**10'28--19'52--44'04**65'14--70'59**71'09
 3 Georgi Yanev       S--23'12**31'52**54'32--76'10**81'31--81'45
 
S-1-B-FM19   Route   S-1-B-F   >1580m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 5 David Kral        S--62'26--75'03--75'21

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M21

S-5-3-4-2-1-B-FM21   Route   S-5-3-4-2-1-B-F   >4420m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Gniedov Volodymyr    S**11'22--16'47**28'22**32'28**37'28--43'24--43'38
 2 Aleksander Vodenicharov S--14'24**18'40--34'21--39'57--45'51--51'34--51'48
 4 Smyrnov Oleksandr    S--15'47--27'38--48'23--53'18--61'46--67'18**67'31
 7 Bielikov Oleksandr    S--19'41--28'18--72'43--85'08--97'24**102'22**102'35
 
S-1-2-4-3-5-B-FM21   Route   S-1-2-4-3-5-B-F   >5620m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 3 Bakteybek Charchenov   S-- 8'53--15'31--23'25--37'44--43'23--60'24--60'42
 
S-5-3-2-4-1-B-FM21   Route   S-5-3-2-4-1-B-F   >4520m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 5 Davydenko Iurii     S--16'36--24'41--29'46--48'31--65'45--70'52--71'05
 
S-3-2-4-5-1-B-FM21   Route   S-3-2-4-5-1-B-F   >6370m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 6 Milen Kasev       S--19'10--28'53--37'17--61'18--83'18--90'09--90'48

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M40

S-5-3-4-1-B-FM40   Route   S-5-3-4-1-B-F   >4250m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Redka Maksym       S**10'59--19'47--33'41**45'36**50'24--50'38
 2 Vadim Afonkin      S--11'53--18'31--30'16--45'45--54'18--54'31
 4 Zelenskyi Sergii     S--17'47**22'56--34'20--49'32--58'11--58'29
 5 Daniel Nikolov      S--15'07--24'04--36'39--52'52--60'35--60'53
 6 Zlatin Kostov      S--14'28--22'37**33'26--55'06--61'23--61'40
 7 Nikolai Mitev      S--16'02--23'45--43'22--58'10--65'00--65'13
 8 Iakymenko Vitalii    S--15'11--25'30--40'37--57'30--66'44--67'00
 9 Kolodiazhnyi Vasyl    S--14'33--21'04--43'49--56'20--67'41**67'53
 10 Tomasz Deptulski     S--20'16--33'06--44'37--61'36--68'07--68'20
 12 Kutirev Yuri       S--15'40--23'45--41'05--63'45--73'43--74'05
 13 Ivailo Ivanov      S--25'01--33'35--54'45--72'27--79'28--79'46
 15 Marku Adrian       S--15'03--42'40--73'57--96'55--102'55--103'09
 16 Volkenshtein Fedor    S--30'16--78'17--93'32--110'35--118'38--118'54
 
S-1-4-3-5-B-FM40   Route   S-1-4-3-5-B-F   >5440m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 3 Novic N         S-- 7'47--23'21--33'11--40'25--54'51--55'07
 
S-5-3-4-2-1-B-FM40   Route   S-5-3-4-2-1-B-F   >4420m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 11 Andrej Alexandrov    S**19'41--30'09**46'33--54'09**61'58--69'28**69'42
 14 Josef Kral        S--25'12**34'22--62'15**69'28--81'15**86'51--87'10

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M50

S-5-3-4-2-B-FM50   Route   S-5-3-4-2-B-F   >4320m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Ivanchykhin Mykola    S**14'28**19'17**29'05**33'49**43'27--43'42
 2 Pavel Babeu       S--16'18--22'59--36'29--43'06--57'02--57'23
 3 Parhomenko Viatislav   S**14'28--25'32--40'27--46'36--57'46**57'58
 4 Velikanov Mykola     S--15'46--22'59--35'02--41'54--59'42--60'00
 6 Dimitar Kirev      S--15'08--34'03--48'30--57'48--72'07--72'24
 7 Zbigniew Madrzynski   S--30'21--39'12--53'48--63'18--79'32--79'46
 
S-5-3-2-4-B-FM50   Route   S-5-3-2-4-B-F   >4500m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 5 Hudeaev V        S--13'16--25'17--33'01--41'32--61'38--61'57

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

C a t e g o r y   M60

S-3-4-2-1-B-FM60   Route   S-3-4-2-1-B-F   >3900m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 1 Burlachenco V      S--12'59--36'11--42'42--51'50--57'33--57'50
 
S-3-4-1-B-FM60   Route   S-3-4-1-B-F   >3730m

 Pl Name           Run times, cumulative               .
 2 Hristo Garipov      S--27'42**44'07**61'26**67'45**68'03
 3 Asen Tomov        S**17'49--38'33--61'54--71'03--71'24

  Category   W14   W16   W19   W21   W35   M14   M16   M19   M21   M40   M50   M60  

Organizer:

©ARDF-FjwW times read